Премини към основното съдържание

Среща на студентите от кръжока по наказателно право с членове на Комисията по помилванията

На 22.11.2019 г. се състоя среща на студентите от кръжока по наказателно право с членове на Комисията по помилванията. Срещата се проведе в сградата на Президентството, където Комисията работи, и в нея участваха председателят и двама нейни членове. По време на срещата те представиха детайлно процедурата по помилване, която Комисията прилага, както и обстоятелствата, които се изследват, за да се формира окончателното решение по всяка молба за помилване. Повишен интерес за студентите предизвика информацията за значението на личностните характеристики на молителите и начинът, по който те се отразяват при формирането на решението дали молбата за помилване да бъде уважена или не.