Премини към основното съдържание

Случай на COVID-19 в Юридическия факултет

Уважаеми колеги,

 

Информираме ви, че един от нашите преподаватели – проф. Янаки Стоилов - е с положителен тест за Covid-19. Във връзка с това и след съгласуване с ректорското ръководство на СУ „Св. Климент Охридски“ и с РЗИ – София, моля да имате предвид следното:

 

  1. Временно се спира достъпа до сградите на СУ на всички лица (в това число преподаватели, служители и студенти), които през изминалите 14 дни са имали близък контакт с проф. Стоилов.

 

  1. За всички лица по т. 1 в рамките на утрешния ден (22 юни 2020 г.) ще бъде организирано взимане на проби за PCR тестове. Всяко от лицата по т. 1 да влезе във връзка с деканското ръководство на имейл адрес ivonkamenova@gmail.com или на тел. 0897 674 230 за уточняване на мястото и времето на взимане на проба.

 

  1. Изпитът на студентите от I курс, II поток, специалност "Право" по Обща теория на правото ще бъде проведен според предварително обявените място, време и формат при спазване на противоепидемичните мерки от преподаватели, които не са били контактни с проф. Стоилов.

 

  1. Останалите изпити от редовната изпитна сесия ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки според предварително обявения график. Напомняме, че студентите от Юридическия факултет на СУ имат право да се явят на всеки от изпитите (като първо явяване) и през месец август, според обявения на сайта на Факултета график.

 

От Деканското ръководство