Премини към основното съдържание

Резултати от писмения държавен изпит по Публичноправни науки

Уважаеми колеги,

Запознайте се с резултатите от проведения писмен държавен изпит по Публичноправни науки, както следва:

Списък с допуснатите до устен изпит на 13.12.2022 г. - линк за сваляне;

Списък с допуснатите до устен изпит на 14.12.2022 г. - линк за сваляне;

Списък с недопуснатите до устен изпит - линк за сваляне.