Премини към основното съдържание

Процедура за плащане на семестриални такси и записване за летен семестър на учебната 2020/2021 година

Процедура за плащане на семестриалните такси и записване за летен семестър на учебната 2020/2021 година

 

  1. Таксите за летния семестър на учебната 2020/2021 година ще се плащат чрез системата за управление на студентската информация на СУ (СУСИ) .

  2. Кампанията за плащане на семестриалните такси чрез СУСИ е активна в периода от 5 януари 2021 г. до 12 февруари 2021 г.

  3. Ред за плащане на таксите чрез СУСИ:

3.1.  Влизане в студентския профил в СУСИ;

3.2.  Проверка на коректното отбелязване на дължимата семестриална такса;

Забележка: При грешка, уведомете с електронно писмо отговарящия за съответния курс и специалност инспектор в отдел “Студенти“.

3.3.  Избор на начин за плащане на таксите: чрез ePayонлайн банкиране с карта или чрез EasyPayкасово плащане.

Забележка: Операторът начислява такси. Размерът на таксите виж тук. При  избор на плащане чрез ePay се генерира фактура и е невъзможно връщане назад или анулиране на избора.

  1. При плащане на семестриалната такса чрез СУСИ отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка.

  2. Записването на студентите, платили семестриалната такса чрез СУСИ, става служебно. Студентските книжки се заверяват в срок до две седмици от началото на летния семестър след представянето им в отдел „Студенти“ от груповите отговорници на административните групи по обявен график.

  3. Подробна информация виж тук. 

Parent
Процедури