Премини към основното съдържание

Предизвикателства и перспективи пред българското участие в ООН – правно-политически анализ

 „Предизвикателства и перспективи пред българското участие в ООН – правно-политически анализ“
Финансиране: годишна научна сесия на СУ „Св. Климент Охридски“

Научен колектив: гл. ас. д-р Мира Кънева (ръководител, Катедра МПМО), проф. д-р Благой Видин (Катедра МПМО), ас. Димитър Гочев (Катедра МПМО), Сибел Хасан (специалност "Право", V курс)

Цели:  Нуждата от това изследване е обусловена от факта, че България е член на ООН от 1955 г., а през 2020 г. ще се навършат 65 години от присъединяването на страната ни към тази най-значима международна организация. За този период обаче не е правен систематичен научен анализ на ролята на България в ООН – съществуващите изследвания се фокусират предимно върху отделни аспекти на българските дипломатически усилия в рамките на Организацията, но няма изследване, което в пълнота да анализира дейността на българската дипломация в ООН.

Задачи: 
(1) анализ на съществуващата литература по темата ("състояние на науката"); 
(2) полустандартизирани дълбочинни интервюта с членове на българската дипломатическа общност, въз основа на които да бъде направен наративен и типологизиращ анализ на получената информация по конкретни индикатори; 
(3) количествен анализ на предложенията, изказванията и гласуванията на България в избрани органи на ООН; 
(4) анализ на публични позиции на България по правни и политически въпроси; 
(5) анализ на релевантни документи в Централен държавен архив и Архив и деловодство на Министерство на външните работи.

Очаквани резултати: публикация на изследване по темата от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, която да послужи първо, за обучителен материал на бъдещите дипломати, обучаващи се във факултета; второ, да насочи действащите дипломати към разгръщане на пълния потенциал, който системата на ООН предоставя за реализиране на външнополитическите цели на страната.  
 

Parent
Научни проекти