Премини към основното съдържание

Правна клиника „Социални права на хората с увреждания“

Лого

Правната клиника „Социалните права на хората с увреждания“ към ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, с ръководител гл. ас. д-р Цвета Попова приема клиенти веднъж седмичнo. С помощта на студенти по специалността „Право“ в редовно и задочно обучение, от ІІІ до V курс, клиниката предоставя безплатна правна помощ по трудовоправни, осигурителноправни въпроси и други социални права на хората с увреждания. Студентите разглеждат получените от клиента документи и информация и предоставят становища по повдигнатите въпроси, а ако е необходимо – изготвят проекти на заявления, сигнали, жалби и др., в условията на поверителност и спазване на приложимата уредба за защита на личните данни.

Досега поставяните на правната клиника въпроси са от областта на наемането на работа на хора с увреждания и необходимостта от адаптиране на работните им места; проблеми при издаване на болничен лист на лице с трайно загубена работоспособност поради същото заболяване; процедура по освидетелстване на човек с увреждане и влезлите в сила от 31.01.2023 г. промени в експертизата на работоспособността; трудови права на работници и служители, които оказват на свои близки помощ, от която постоянно се нуждаят; ограничаване на социалните права на хора с увреждания, поставени под запрещение; отказ от социална и образователна адаптация на дете с аутизъм и други.

Можете да се свържете с нас на: socialclinic@uni-sofia.bg или да ни посетите в приемното ни време: 
всеки петък до края на месец юни 2023 г., между 11.00 и 13.00 ч., в зала 234, ет. 1, Ректорат на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Студенти

 

 

Parent
Кръжоци