Премини към основното съдържание

Защитата на дипломните работи на студентите от магистърски програми

Защитата на дипломните работи на студентите от магистърски програми МОМД, МС и МБО ще се проведе на 9 декември 2022 г., от 9,00 часа, в 301 кабинет.ще се проведе на 9 декември 2022 г., от 9,00 часа, в 301 кабинет.