Премини към основното съдържание

Защита на дипломни работи на студенти от магистърски програми

Защитата на дипломните работи на студентите от магистърските програми  Международна сигурност, Международни бизнес отношения и Международни организации и многостранна дипломация ще се проведе на 15 юли 2024 г., от 9,00 часа, в 301 кабинет.