Премини към основното съдържание

Запознаване с писмените работи от държавния изпит по НПН

Студентите, неиздържали успешно писмената част от изпита по наказателноправни науки, могат да се запознаят с писмените си работи на 15 ноември /вторник/ от 14:00 до 15:00 часа в кабинет 238 - Отдел " Студенти".

Необходимо е да представят документ за самоличност /студентска книжка или лична карта/.