Премини към основното съдържание

Записване в магистърска програма „Защита на основните права“

От 21 август до 21 септември ще се състои записването в магистърски програми на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  Сред предлаганите програми на обучение е и магистърската програма „Защита на основните права“.

Магистърската програма „Защита на основните права“ е най-новата магистърска програма на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е насочена към задълбочено изучаване на основните права и допринася за формиране на практически умения за тяхната ефективна защита при работа в публичния или частния сектор.

Магистърската програма предлага задълбочено професионално обучение, което стъпва на балансирано съчетаване на теоретичен анализ и практическа насоченост. Тя цели да осигури полезни познания за вътрешноправната, сравнителноправната европейската и международната уредба на основните права, както и за конкретните механизми за тяхната защита.

Програмата позволява формиране на задълбочени и практически приложими знания и умения за прилагане на основните права в конкретни хипотези на правоотношения, свързани със създаването на нормативна уредба, правоприлагането и правораздаването.

Програмата се провежда във взаимодействие с Факултета по право, политически науки и управление на Страсбургския университет и предоставя възможност за допълнително обучение към Университета в Страсбург, което завършва с изготвяне на дипломна работа и получаване на университетски диплом от Университета в Страсбург.

Централно място в обучението заема запознаването с практиката на Конституционния съд, Върховния касационен съд, Върховния административенсъд,Европейският съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз в материята на защита на основните права.

Подробна информация за преподаваните учебни дисциплини и провеждането на програмата може да бъде намерена в актуалната брошура за академичната 2023/2024 година.

Записването се осъществява чрез електронната платформа на СУ „Св. Климент Охридски“. Подробна информация за реда и условията на записване може да намерите тук.