Премини към основното съдържание

Заключителна сесия на Кръжока по наказателно право за учебната 2022/2023 г.

На 31 март и 01 април 2023 г. се проведе заключителната сесия на Кръжока по наказателно право за учебната 2022/2023 г. В нея студентите представиха свои научни разработки в областта на наказателното право: 

  • Антоан Несторов и Марин Кожухаров – Развитие на наказателното право във връзка с технологичния напредък на човечеството.
  • Гергана Георгиева и Кристияна Софиянска – Относно отпадането на наказателната отговорност на лице, пострадало от трафик за извършено деяние, за което е принудено да го извърши в това му качество
  • Десислава Георгиева – Продължаваното престъпление като единичен акт на волята на дееца
  • Анелия Стойчева – Наказването в българското право - в състояние ли е или не да изпълни целите на наказанието, предвидени в чл.36 от НК
  • Владимир Славчев – Практическо приложение на реабилитацията  
  • Девора Вълева – Екстрадиция- границите отвъд границите
  • Десислава Лангарова – Борба с трафика на хора
  • Цвета Котева – Изнудване чрез упражняване на принуда
  • Николай Николаев – Подкуп
  • Никола Учкунов  и Жанин Ал-Шаргаби – Полицейска провокация към извършване на престъпление (Entrapment) - правни и морални въпроси.

По всяка от темите се проведе и дискусия, в която наред с въпросите, студентите изразяваха и своето виждане по представяната проблематика.  

Традиционно, в края на сесията ръководителят на кръжока по Наказателно право проф. дюн Лазар Груев връчи сертификати на всички участници. 

Заключителната научна сесия се проведе в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието и науката в гр. Банкя. Благодарим на екипа на домакините за съдействието и отзивчивостта!