Премини към основното съдържание

Задължителен стаж за студентите от 4 и 5 курс

Уважаеми колеги,

Информационната среща със студентите от 4 и 5 курс относно задължителния стаж по Търговско право, Наказателно право, Граждански процес и Наказателен процес ще се проведе на 27.05.2024 г, от 11 часа, в 292 аудитория.  

Повече информация за разпределението на групите по дни за всички учебни практики ще намерите в Мудъл, за съответния курс, както следва:

Трети курс - Административен процес в секция обявления – обявление за задължителен стаж.

Четвърти курс - Търговско право I част в секция обявления - задължителен стаж по Търговско право и Наказателно право.

Пети курс - Гражданско процесуално право в секция обявления –  стаж по Гражданско процесуално право и Наказателно процесуално право.