Премини към основното съдържание

Възможност за кандидатстване за Европейска магистърска програма по човешки права и демократизация (ЕМА)

Възможност за кандидатстване за Европейска магистърска програма по човешки права и демократизация (ЕМА)

Същност: Практико-политическо ориентирано обучение, което комбинира правни, политически, исторически, антропологични и философски перспективи на човешките права и демократизацията с развиващи уменията обучения, някои от които и на терен. 

Програмата EMA е създадена през 1997 г., тя е уникален пример за междууниверситетско сътрудничество. Чрез своята мрежа от 43 университета тя е развила експертни знания в областта на правата на човека и демократизацията на хиляди дипломанти от цял свят.Студентите се обучават от водещи учени от над 43 участващи университета, експерти и представители на международни организации и НПО. Софийският университет „Свети Климент Охридски“ има честта да бъде един от тези 43 университета!

Продължителност: една година

Къде: Венеция, Италия

Срок за кандидатстване: до 12.02.2024 при заявка за стипендия, до 16.04.2024 при самофинансиране

За повече информация: https://emahumanrights.org/