Премини към основното съдържание

Втора годишна докторантска конференция на тема „Моята теза в 10 минути“

На 22 и 23 април 2023 г. в 292 аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски”се проведе Втората годишна докторантска конференция на тема „Моята теза в 10 минути“. В нея взеха участие докторантите от всички катедри в Юридическия факултет, представяйки концептуални и спорни въпроси, подлежащи на разглеждане в дисертационните им трудове.

В отговор на изказваните от докладчиците становища се разви интересна и разностранна дискусия. Събитие в такъв формат се провежда за втори път в Юридическия факултет и има за цел да се утвърди като  традиция за провеждане на форум, на който докторантите от Факултета да представят и обсъждат научни тези във всички области на правото.

Информация за обсъжданите теми ще намерите в програмата на състоялата се конференция (свали).