Премини към основното съдържание

В памет на Имануел Кант и Цеко Торбов в Юридическия факултет се проведоха ежегодните научни четения

На 26 и 27 април т.г. - за първи път в двудневен формат се проведоха ежегодните Научни четения в ЮФ, организирани от КТИДП и КНПН. Научният форум, посветен на 300-годишния юбилей от рождението на Имануел Кант и на 125-ата годишнина от раждането на Цеко Торбов, премина при голям интерес с участие на юристи и философи, университетски преподаватели, докторанти и представители на юридическата практика.

дв

С доклади, посветени на юридическите контексти на трудовете на Им. Кант, участваха проф. Даниел Вълчев, проф. Янаки Стоилов и Симеон Гройсман. Проф. Малина Новкиришка-Стоянова запозна публиката с римските трактовки върху отношението между правото и справедливостта. При голям интерес и ценно взаимодействие между клоновете на познанието премина участието на гостите на конференцията от философските факултети - проф. Иван Колев и проф. Стилиян Йотов (ФФ на СУ) заедно с проф. Валентин Канавров и доц. Силвия Кръстева (ФФ на ЮЗУ). Отделна благодарност като организатори дължим на проф. Иван Колев за съорганизационните му усилия за да може нашият факултет да обедини представители на различни науки в името на разпространяването на кантианското наследство.

Йотов

В представените изказвания правните и философските достижения на проф. Цеко Торбов бяха анализирани от гл. ас. Тихомир Рачев в доклада му за приложението на Сократовия метод в юридическото образование и от доц. Ивайло Стайков, който повдигна темата за нуждата от изследване на по-малко известните немскоезични трудове на професора.

Отзвук от първите два панела на обсъжданията вж. в материал на Българската телеграфна агенция /ЛИНК/.

Запомнящ се характер имаха дискусиите, предизвикани по темите за преценката на нравствените качества при избора за заемане на висши държавни длъжности (доц. Зорница Йорданова), конкуренцията между защитаваните интересите на частните лица и на публичните органи с оглед действителната (не)равнопоставеност помежду им (ас. Атанас Шопов), спорните моменти в съприкосновението на медицинско и юридическо, що се отнася до идеята за „фармакологичната принуда“, караща наркозависими да извършват противоправни действия (докт. Силвия Петкова), последиците за независимостта на прокурорите, диктувани от последните конституционни промени (докт. Томислав Господинов).

 

Цеко

Трудове на Цеко Торбов, дарени от Валентин Канавров на библиотеката на Юридическия факултет.

В празничния съботен ден конферентната работа продължи с поредица от доклади, посветени на сблъсъка между свобода и регулация в информационната сфера, като тезиси с противостоящи си акценти представиха доц. Деница Топчийска и докт. Любен Тодев. Широко обсъждане предизвика доклада на докт. Кирил Вълчев, който представи ядрото на концепцията си за право на знание като отделно човешко право (за тезисите на доклада вж. материала на БТА тук /ЛИНК/).