Премини към основното съдържание

В Конферентната зала на Университета се проведоха Научните четения на тема „Право и война“

На 17 май т. г. катедрите по теория и история на държавата и правото и по наказателноправни науки проведоха Научни четения на тема „Право и война“ при голям интерес от страна на академичната публика.

Програма с изказванията в конференцията (свали)

Основна тема в редица от изнесените общотеоретични, философскоправни и конституционноправни доклади станаха въпросите за отношенията между мир и война, ред и извънредност, опитите за концептуализиране на „справедливата война“ (bellum iustum), правилата за обявяването (jus ad bellum) и воденето ѝ (jus in bello). Интерес предизвикаха изказванията по темата на проф. Я. Стоилов, проф. Д. Вълчев, проф. М. Новкиришка, както и на специалния гост на конференцията - професор Салваторе Пулиати от Университета в Парма с доклада му, посветен на „Идеята за мира в законодателството на Юстиниан“.

заст

Струва си да се отбележи, че за първи път в историята на седмите по ред Научни четения беше обособен самостоятелен панел с изказвания по темите на международното право, правото на ЕС и международните отношения, който премина при сериозен интерес с участие на преподаватели и докторанти от Софийския и от Пловдивския университет.

Заключителият панел на конференцията беше посветен на проблеми на теорията и историята на държавата и правото, като разгорещени дискусии предизвикаха докладите на докторанти от катедрата по Теория и история на държавата и правото.

Организаторите на конференцията планират издаването на сборник на тема „Право и война“ в началото на 2024 г. В близките месеци ще бъде публикуван предаденият за печат в Университетското издателството сборник „Право и принуда“ − плод на научните усилия на участниците в предходните научни четения, организирани от двете катедри.