Премини към основното съдържание

СУ  ще бъде домакин на най-големия научен форум за докторанти и млади научни изследователи в областта на правото на Европейския съюз - Young FIDE Seminar

 

През май 2023 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“  ще бъде домакин на най-големия научен форум за докторанти и млади научни изследователи в областта на правото на Европейския съюз - Young FIDE Seminar. Семинарът, който е неразделна част от редовния XXX конгрес на Международната организация по европейско право, е организиран в сътрудничество с най-старото в Европа специализирано висше училище по европейски изследвания – Европейския университетски център към Университета на Лотарингия, Франция.  Научният комитет, ръководен от доц. Иван Стойнев (Софийски университет) и доц. Мария  Фъртунова- Мишел  (Университет на Лотарингия) е селектирал 9 млади изследователи и практици от цяла Европа, които ще представят доклади по всички основни теми на конгреса, а именно конкуренция, социална политика на ЕС и въпросите на правовата държава и взаимното доверие в рамките на ЕС. Организирането на работата на семинара в тематични панели ще позволи не само участниците да представят достиженията на своите изследвания, но също така да се проведе една открита към публиката дискусия по основните проблеми и предизвикателства пред интеграцията през ХХI век. Домакинството  на подобен научен форум без съмнение е признание за усилията на Софийския университет и в частност на Юридическия факултет за развитието на доктрината в областта на правото на Европейския съюз през последните 20 години, превръщайки се в един от водещите научни центрове по европейско право в България.  Пълната програма на семинара може да бъде намерена тук.

В рамките на събитието, от 13:30 ч. до 15:30 ч., ще се състои и официалното представяне на книгата „70 години право на Европейския съюз“, организирано от Академията по европейско право (ERA), в сътрудничество с Правната служба на Европейската комисия. Представянето ще бъде съпроводено с панелна дискусия на тема: „Ролята на правото на ЕС в българската правна система в светлината на механизма за преюдициално запитване“. В дискусията участие ще вземат представители на Съда на ЕС, както и съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

 

Работният език на семинара е английски.