Премини към основното съдържание

Студентите от Кръжока по наказателно право посетиха Комисията по помилване

 

От началото на м. Ноември 2022 г. Кръжокът по наказателно право за студентите от ЮФ възобнови дейността си. Ръководството на кръжока продължава да се осъществява от проф. дюн Лазар Груев, а дейността на кръжока да се подпомага от доц. д-р Николета Кузманова. 

Сн1

На 28.11.2022 г. се проведе първото събитие на кръжока за тази учебна година – посещение на Комисията по помилване към Президента на Република България. Студентите от кръжока проведоха среща с част от членовете на Комисията, които го запознаха с нейната структура и дейност. Бяха представени и реда и начина за разглеждане на молбите за помилване, както и основните критерии и процедури за оценка на обстоятелствата и данните на всеки един отделен случай. След представянето на информацията студентите имаха и възможност да зададат въпросите си към членовете на Комисията. 

обща снимка