Премини към основното съдържание

Среща на студентите от Кръжока по наказателно право с главния прокурор

Членовете на кръжока по наказателно право се срещнаха с главния прокурор на Република България и негови заместници.

На 8 март 2023 г. се проведе среща на студентите от Кръжока по наказателно право с Главния прокурор на Република България Иван Гешев и двама от неговите заместници – Даниела Машева и Красимира Филипова. 
Срещата се състоя в Съдебната палата. Във встъпителното си изложение г-н Гешев подчерта, че диалогът между практикуващите юристи и представителите на академичната общност помага на магистратите да излязат от рутината и че е необходима е по-директна връзка между практиката и науката. Той представи на студентите информация за процеса на развитие на прокуратурата като институция, правомощията ѝ и дейността на главния прокурор като неин административен ръководител. 

фото

Студентите имаха възможност да зададат своите въпроси и представят своите гледни точки по актуални въпроси, свързани с наказателното законодателство и неговото прилагане. Наред с темите за съдебната реформа и за необходимостта от осъвременяване на уредбата в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, студентите проявиха интерес и към проблемите в работата на прокурорите и трудностите, които те срещат, особено при разследването по делата за корупция и киберпрестъпленията.