Премини към основното съдържание

Среща на кръжока по Наказателно право с пробационни служители

От началото на месец Ноември, 2023 г. Кръжокът по наказателно право за студентите от специалност „Право” възобнови дейността си за настоящата академична година, съпътствано с някои новости. Създателят на кръжока и негов ръководител близо 20 г. проф. д.ю.н. Лазар Груев предаде ръководството на доц. д-р Николета Кузманова. Значително се разшири диапазона на участниците в него, като освен студенти от 4-ти курс, към които беше фокусирана дейността на кръжока до сега, се включиха и студенти от всички други курсове в специалността „Право”.  

На 06.11.2023 г. се проведе и първото събитие на кръжока за тази академична година. Членовете му имаха възможността да посетят един от офисите на областната пробационна служба в гр. София - работния офис, находящ се на ул. „Развигор” № 1. 

Областната пробационна служба в гр. София действа на територията на Софийски районен съд и е най-голямата пробационна служба в България. По време на срещата пробационните инспектори запознаха студентите с дейността на службата, дадоха практически разяснения по отношение на налагането и изпълнението на наказанието „пробация” и споделиха интересни примери от практиката си.

Изчерпателността на пробационните инспектори по отношение на представената информация накара студентите да се замислят и да им зададат въпроса за източника на тяхното желание и мотивация за работа. Пробационните инспектори, от своя страна, обясниха, че резултатите от добре свършената работа, изразяващи се в наличието на промяна и превъзпитание у едно лице, е достатъчен източник на желание за работа.