Премини към основното съдържание
кръжок вкс

Среща на Кръжока по наказателно право с председателя на ВКС

 

На 20 март 2023 г. се проведе среща на студентите от Кръжока по наказателно право с председателя на Върховния касационен съд - съдия Галина Захарова и нейния заместник – съдия Лада Паунова, ръководител на наказателната колегия.

Срещата се състоя в Съдебната палата. Студентите се запознаха с функционирането на Върховния касационен съд и проблемите, които касаят касационното производство и защо е необходимо то да съществува. Бяха обсъдени предизвикателствата, които стоят пред върховните съдии.

Студентите имаха възможност да зададат своите въпроси и представят гледни точки по актуални въпроси, свързани с наказателното законодателство и неговото прилагане. Наред с темите за функционирането на Върховния касационен съд и дискусии по действието на Наказателно-процесуалния кодекс, студентите проявиха интерес и към проблемите в работата на съдиите и трудностите, които те срещат, особено при произнасянето по тежки и значими дела в сферата на наказателното производство.