Премини към основното съдържание

Среща на Кръжока по наказателно право с членове на Комисията по помилванията

На 11.12.2023 г. членовете на Кръжока по наказателно право имаха възможността да посетят Комисията по помилванията. Срещата се проведе в сградата на Президентството. Председателят на Комисията запозна студентите с методиката на работа на съвещателния орган и установяването на обстоятелствата, по които се разглеждат подадените молби.

Социалният педагог, член на Комисията по помилванията, разясни на студентите какво представлява адаптационния период на лицата, лишени от свобода, как се формира оценката на риска с оглед планирането на изпълнението на присъдата, как се осъществява изпълнението на социалната дейност в затворите и какви мерки се прилагат за ресоциализацията на лишените от свобода.

Специалист-лекарят, който също е един от задължителните членове на органа, запозна студентите с ролята на медицинските причини като едно от основанията за помилване, както и с организацията на медицинските грижи в заведенията за изтърпяване на наложеното наказание.  Студентите имаха възможност да зададат въпроси за различни аспекти от дейността на Комисията по помилванията.

сн2