Премини към основното съдържание

Съобщение за държавните изпити на студентите, специалност "Право"

Държавните изпити на студентите от Юридическия факултет ще се проведат, както следва:

 

Гражданскоправни науки:

писмен – на  25 септември 2023 г. (понеделник) от 08:00 ч.

устен – на 27 и 28 септември 2023 г.

Наказателноправни науки:

писмен – на 27 октомври 2023 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 02 и 03 ноември 2023 г.

Публичноправни науки:

писмен – на 01 декември 2023 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 05 и 06 декември 2023 г.

 

Заявленията за допускане до държавен изпит се подават от 01.08.2023г. до 15.09.2023г. в 238 каб.

Ликвидационна сесия – от 04.09.2023г. до 08.09.2023г.