Премини към основното съдържание

Селекцият за избор на отбор за All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court.

Кръжокът по международно публично право към Софийския университет обявява конкурс за избор на отбор на Юридическия факултет на университета за състезанието All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court!

🤝Състезанието включва международни преговори по актуални въпроси от сферата на бежанското и хуманитарното право, както и симулация на съдебен процес пред Международния наказателен съд. Домакин е Юридическият факултет на Университета в Любляна.

➡️Ако:

✅сте студент по право или международни отношения в Софийския университет "Св. Климент Охридски";

✅владеете английски език;

✅имате интерес към въпроси, свързани с военни конфликти и международни престъпления;

✅искате да натрупате опит като пледираш пред експерти от Международния комитет на Червения кръст, Международния наказателен съд и Върховния комисариат по бежанците на ООН;

‼️Изпратете на имейл адрес international.law.group.su@gmail.com CV и отговор на въпроса "Can starvation be a legitimate method of warfare?" до 21 май 2024 г. С одобрените кандидати ще се проведе интервю.