Премини към основното съдържание

Резултати от писмения държавен изпит по Наказателноправни науки

Уважаеми колеги,

 

Готови са резултатите от писмения държавен изпит по Наказателноправни науки: