Премини към основното съдържание

Резултати от писмения държавен изпит по Наказателноправни науки

Уважаеми колеги,

Готови са резултатите от писмения държавен изпит по Наказателноправна науки: 

Списък с допуснати до устен изпит на 26.03.2024 г. - линк за сваляне 

Списък с недопуснатите до устен изпит - линк за сваляне