Премини към основното съдържание

Резултати от писмения държавен изпит по Наказателноправна науки

Списък с допуснатите до устен държавен изпит по Наказателноправни науки на 02.11.2023 г. - линк за сваляне

Списък с допуснатите до устен държавен изпит по Наказателноправни науки на 03.11.2023 г. - линк за сваляне

Списък с недопуснатите до устен държавен изпит по Наказателноправни науки - линк за сваляне