Премини към основното съдържание

Резултати от писмения държавен изпит по Гражданскоправни науки

Уважаеми колеги,

Резултатите от писмения държавен изпит по Гражданскоправни науки са готови. 

Списък с допуснатите до устен държавен изпит по Гражданскоправни науки на 27.02.2024 г. - линк за сваляне

Списък с недопуснати до устен държавен изпит по Гражданскоправни науки - линк за сваляне