Премини към основното съдържание

Резултати от писмения държавен изпит по Гражданскоправни науки

Уважаеми колеги,

Готови са резултатите от писмения държавен изпит по Гражданскоправни науки:

Списък на допуснатите до устен изпит, който ще се проведе на 27.09.2023 г. - линк за сваляне

Списък на допуснатите до устен изпит, който ще се проведе на 28.09.2023 г. - линк за сваляне 

Списък на недопуснатите до устен изпит - линк за сваляне