Премини към основното съдържание

Резултати от държавния изпит по Гражданскоправни науки

Уважаеми колеги,

Готови са резултатите от писмения държавен изпит по Гражданскоправни науки:

Списък с допуснатите до устен изпит на 21.02.2023 г.;

Списък с допуснатите до устен изпит на 22.02.2023 г.;

Списък с недопуснати до устен изпит.