Премини към основното съдържание

Резултати от държавен изпит по Наказателноправни науки

Уважаеми колеги, 

Готови са резултатите от писмения държавен изпит по Наказателноправни науки:

Списък с допуснатите до устен изпит на 08.11.2022

Списък с допуснатите до устен изпит на 09.11.2022

Списък с недопуснати