Премини към основното съдържание

Разпределение за държавния изпит по Гражданскоправни науки

Уважаеми колеги,

Разпределението по зали за държавния изпит по Гражданскоправни науки, който ще се проведе на 25 септември 2023 г., е както следва:

 

Държавен изпит по Гражданскоправни науки 

на 25 септември 2023г. от 8:00 часа

 

ауд. 272 - от ф№ 60579 до 61636 вкл.

Забележка: влизане в залата от 7,10 до 7,55

 

 

ауд. 255 от ф№ 61637 до 62380 вкл.

от ф№ 810498 до 810595 вкл.

НАЦИД от 031 до 061 вкл.

Забележка: влизане в залата от 7,30 до 7,55

 

ауд. 292 от ф№ 1284 до 1382 вкл.

от ф№ 7344 до 8786 вкл.

от ф№ 53769 до 60549 вкл.

Забележка: влизане в залата от 7,30 до 7,55

 

 

ВАЖНО: Отдел „СТУДЕНТИ“ НЯМА ДА ПРИЕМА студенти на 25 и 26 септември /ПОНЕДЕЛНИК и ВТОРНИК/!!!