Премини към основното съдържание

Онлайн конференция на тема „Регламентът Брюксел Іа“

Катедра Международно право и международни отношения на Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани за участие в онлайн конференция на тема „Регламентът Брюксел Іа“, която ще се проведе на 09 декември 2021 година (четвъртък) от 10:00ч. Програмата ще намерите на този линк. Достъпът е чрез предоставения линк към платформата Zoom без предварителна регистрация. Конференцията ще бъде излечена на живо чрез Facebook страницата на Юридически факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“.

На конференцията ще бъде представена уредбата на международната компетентност по граждански и търговски дела, както и производството по тях, според Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, наричан Регламент „Брюксел Іа“. Регламентът е наричан основата или „гръбнакът“ на съдебното сътрудничество в ЕС по граждански и търговски дела. В конференцията ще бъдат засегнати ключови за правораздаването въпроси относно международната компетентност при търговски, облигационни, трудови, потребителски, международен транспорт и други дела, както и моменти относно самото производство. Налице е натрупана вече значителна практика на българските съдилища, която ще бъде анализирана през призмата на практиката на Съд на ЕС. Специален акцент е поставен върху най – актуалните развития в юриспруденцията на СЕС.

Конференцията е отворена за участници с интерес в областта на международния граждански процес и по – специално – международна компетентност и производство по граждански и търговски дела.

Вярваме, че конференцията ще повиши знанията и ще улесни ежедневната практическа дейност на участниците в нея.

Конференцията е организирана в рамките на научен проект, финансиран от фонд Научни изследвания по договор № 80-10-124/26.03.2021г.

Покана за събитието може да намерите на този линк.