Премини към основното съдържание

Избор на отбор за състезанието по МЧП - PAX Moot 2023

Катедра по Международно право и международни отношения

ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

ОРГАНИЗИРА

конкурс за избор на отбор на СУ „Св. Климент Охридски“ за участие в

PAX Moot 2023

 

Състезанието:

Pax Moot е състезание по международно частно право, което представлява симулация на съдебен процес и протича в две части - писмена и устна част въз основа на казус. Казусът поставя актуални въпроси за прилагане на международното частно право и изисква от студентите аргументирано и обосновано да защитят позиция на ищец и ответник в казус. Повече информация за състезанието може да намерите на този линк: https://www.paxmoot.eu/

 

Съзтезанието е подходящо за: 

✴студенти по Право или Международни отношения в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски,

✴с интереси в материята на международното частно право,

✴ които владеят писмено и говоримо английски език;

 

Кандидатстване:

Изпратете CV и кратко мотивационно писмо на английски език:

 

С избраните кандидати ще се проведе допълнително събеседване за избора на отбор, който да представи СУ на състезанието през 2023 година!