Премини към основното съдържание

Пряката демокрация в Европа

Катедра "Международно право и международни отношения" на Юридическия факултет на Софийския университет във взаимодействие с Френския институт в България организира дискусия на тема "Пряката демокрация в Европа". Дискусията ще се състои на 16 април 2024 г, вторник, от 12:00 часа в зала "Славейков" на Френския институт.

В дискусията ще участват:

- Март Фатен-Руж Стефанини, изследовател в Института "Луи Фаворьо", Университет на Екс-Марсилия, специалист по въпросите на граджанското участие и пряката демокрация;

- Наташа Даниелчук-Колодровши, изследовател в Института "Луи Фаворьо", Университет на Екс-Марсилия, специалист по защита правата на човека;

- проф. д-р Мартин Белов, преподавател по конституционно право в Юридическия факултет на Софийския университет;

- доц. д-р Христо Христев, преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет.

В рамките на дискусията ще бъдат обсъдени възможностите и рисковете, които формите на пряка демокрация в Европа разкриват. Особен акцент ще бъде поставен на отражението върху формите на пряка демокрация на новата цифрова реалност и трансформирането на условията, в които протича публичната комуникация и в които функционира европейския демократичен модел.