Премини към основното съдържание

Процедура за плащане на семестриални такси и записване за летен семестър на учебната 2023/2024 година

Уважаеми колеги,

 

Таксите за летен семестър на учебната 2023/2024 година ще се плащат чрез системата за управление на студентската информация на СУ (СУСИ).

 

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2023/2024 учебна година ще бъде достъпна чрез студентския профил, както следва:

 

20.12.2023-19.01.2024г. – задочно обучение;

20.12.2023-16.02.2024 – редовно обучение;

 

При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay/директно с дебитна или кредитна карта

 

Записването в отдел "Студенти"  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента.

 

Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.) от груповите отговорници,  както следва:

 

08.01.2024-29.01.2024г. – задочно обучение;

08.01.2024-23.02.2024 – редовно обучение;

 

След заплащане по банков път студентите задължително трябва да предоставят платежно нареждане за заплатена семестриална такса в отдел „ Студенти“ преди началото на семестъра.

 

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

 

*Забележка: Моля обърнете внимание, че за да виждате курсовете в Мудъл е необходимо да имате семестриален запис за летен семестър, който ще Ви бъде направен след като платите семестриалната си такса. 

 

 

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към Евдокия Йорданова - администратор СУСИ на e-mail: evdokiaj@uni-sofia.bg или тел. 02/ 944 22 17