Премини към основното съдържание

Процедура за плащане на семестриални такси и записване за летен семестър на учебната 2022/2023 година

Уважаеми колеги,

 

Таксите за летен семестър на учебната 2022/2023 година ще се плащат чрез системата за управление на студентската информация на СУ (СУСИ).

 

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2022/2023 учебна година ще бъде в интервала 03.01.-20.02. 2023 г. и ще бъде достъпна от студентския профил.

 

При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване.

 

Записването в отдел "Студенти"  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента.

Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

След заплащане по банков път студентите задължително трябва да предоставят платежно нареждане за заплатена семестриална такса в отдел „ Студенти“ преди началото на семестъра.

 

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

*Забележка: Моля обърнете внимание, че за да виждате курсовете в Мудъл е необходимо да имате семестриален запис за летен семестър, който ще Ви бъде направен след като платите семестриалната си такса. Затова е наложително да платите (независимо, че крайният срок на кампанията е 20.02.) преди началото на летния Ви семестър:

- за задочно обучение - до 22.01.2023 г. 

 

В случай че не сте платили до съответната дата, не пишете на администраторите с въпроси защо не виждате курсовете в Мудъл!

 

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към Евдокия Йорданова - администратор СУСИ на e-mail: evdokiaj@uni-sofia.bg или тел. 02/ 944 22 17