Премини към основното съдържание

Присъединяването на България към еврото: митове и реалности 

Катедра "Международно право и международни отношения" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" организира публична дискусия на тема: "Присъединяването на България към еврото: митове и реалности". 

В дискусията ще участват: Атанас Пеканов, Заместник министър-председател на Република България, д-р Ивайло Яйджиев, специалист по публични политики от Оксфордския университет с фокус върху европейски финансови въпроси и доц. д-р Иван Стойнев, преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет на Софийския университет. 

Дискусията ще бъде фокусирана върху следните въпроси:
- какво е значението на икономическия и паричен съюз и на единната причина единица за европейската интеграция; 
- какво е значението и какви са възможностите, които разкрива за България участието в ИПС и единната парична единица на ЕС;
- какви са правните аспекти на присъединяването ни към единната парична единица на ЕС?

Дискусията ще се проведе в Зала 2 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски", на 17 май сряда, с начален час 18:30 часа.