Премини към основното съдържание

Преглед на писмени работи от държавния изпит по Публичноправни науки

Уважаеми колеги,

Във връзка с проведения писмен държавен изпит по Публичноправни науки на 07.04.2023г., студентите, които са в списък с недопуснати до устен държавен изпит, имат възможност да видят писмените си работите на 28.04.2023г. /петък/ от 12.00 до 13.00 в Отдел "Студенти".