Премини към основното съдържание

Преглед на писмени работи от държавния изпит по Наказателноправни науки

Уважаеми колеги,

Във връзка с проведения писмен държавен изпит по Наказателноправни науки на 22.03.2024г., студентите, които са в списък с недопуснати до устен държавен изпит, имат възможност да видят писмените си работите на 02.04.2024г. /вторник/ от 10.15 до 11.15 в Отдел "Студенти".