Премини към основното съдържание

Преглед на писмени работи от държавния изпит по Наказателноправни науки

Уважаеми колеги,

Във връзка с проведения писмен държавен изпит по Наказателноправни науки на 10.03.2023г., студентите, които са в списък с недопуснати до устен държавен изпит, имат възможност да видят писмените си работите на 21.03.2023г. /вторник/ от 13.30 до 14.00 в Отдел "Студенти".