Премини към основното съдържание

Преглед на писмени работи от държавния изпит по Гражданскоправни науки

Уважаеми колеги,

Във връзка с проведения писмен държавен изпит по Гражданскоправни науки на 23.02.2024г., студентите, които са в списък с недопуснати до устен държавен изпит, имат възможност да видят писмените си работите на 05.03.2024г. /вторник/ от 16.00 до 17.00 в Отдел "Студенти".