Премини към основното съдържание

Преглед на писмени работи от държавния изпит по Гражданскоправни науки

Уважаеми колеги,

Във връзка с проведения писмен държавен изпит по Гражданскоправни науки на 17.02.2023г., студентите, които са в списък с недопуснати до устен държавен изпит, имат възможност да видят писмените си работите на 17.03.2023г. /петък/ от 11.00 до 12.00 в Отдел "Студенти".