Премини към основното съдържание

Правата на човека между терминологията и субстанцията (Sofia Public Talks)

Лекторът, д-р Мария Кордева, е асистент към катедрата по френско публично право в Университет Саарланд (Германия). След като получава бакалавърска и магистърска степен по право в Университета в Страсбург, Мария Кордева защитава докторска дисертация върху принципа на разделение на властите в германското право. Тя притежава докторска степен по публично право от Университета в Страсбург (Франция) и Университета в Констанц (Германия).  Понастоящем е асистент към катедрата по френско публично право в университета в Саарланд (Германия). Преподава също така в Sciences Po Strasbourg. Научните ѝ интереси включват конституционно право (френско и немско) и сравнителното право. Автор е на научни преводи от немски на френски език.

Модератор на лекцията е доц. д-р Мартин Белов, заместник-декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и ръководител на магистърска програма „Защита на основните права“.

Немският израз "основни права" (Grundrechte) е пренесен с голям успех във Франция (droits fondamentaux), Обединеното кралство (fundamental rights) и дори в Европейския съюз (Харта на основните права). Но това е понятие, свързано с германската конституционна и политическа история, езиково събитие от средата на XIX век в Германия. Притегателната сила, която упражнява тази формулировка, не може да прикрие дълбоките различия, които все още съществуват в правните култури на различните европейски държави. Също така трябва да употребяваме този термин с необходимата предпазливост, без да смятаме, че той може да бъде точен синоним на други повече или по-малко свързани понятия като права на човека или публични свободи. Често обаче се наблюдава объркване или дори семантична подмяна, която замъглява значението и функциите на тези права, които се определят като основни. Ето защо трябва да се запитаме какво всъщност се има предвид под понятието "основни права" в нашите правни системи.

 

Настоящата лекция е част от лекционната поредица на магистърска програма „Защита на основните права“ и Sofia Public Law Talks. Подробна информация за магистърската програма се съдържа в брошурата, която можете да изтеглите оттук: https://law.uni-sofia.bg/sites/default/files/Brochure%20MA%20rights%20of%20man%202023-2024.pdf

 

Лекцията е онлайн през Zoom. За участие в лекцията моля последвайте този линк: https://us02web.zoom.us/j/86458790888