Премини към основното съдържание

Посещение на кръжока по Право на ЕС в Европейския парламент

На 27 и 28 април студентите от кръжока по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет постиха Европейския парламент по покана на българския член на парламента Радан Кънев. В рамките на посещението студентите се запознаха с различни практически аспекти от работата на една от основните институции на Европейския съюз. Представени бяха основните стъпки от работата по предложението за нова директива на ЕС относно вредните емисии от промишлеността. Студентите се запознаха също с работата на юристите-лингвисти, както и с регулирането на дейността на лобистите пред ЕП.

Проведен беше и специален работен семинар относно предложението за нова европейска законодателна уредба за свободата на медиите, в рамките на който обсъжданията се фокусираха върху няколко основни въпроса:

  • необходима ли нова европейска уредбата на медиите?
  • каква е компетентността на ЕС и в каква форма би следвало да се установи обща европейска уредба, гарантиращата свободата на медиите и плурализма на информация?
  • какви проблеми характеризират медиите и медийната система и среда в България?
  • какви мерки на ЕС съществуват и са необходими по отношение на публичната комуникация в онлайн среда и социални мрежи.