Премини към основното съдържание

Посещение на Кръжока по Наказателно право в Националната комисия за борба с трафика на хора

На 19.12.2022 г. студентите от Кръжока по Наказателно право посетиха администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора.

КрНП

В рамките на проведената среща с г-жа Ернеста Русева-Христова, главен експерт в Секретариата на Комисията студентите се запознаха със структурата и дейността на Комисията като национален орган за определяне и прилагане на стратегия и политики в областта на превенцията на трафика на хора, защитата и реинтеграцията на жертвите от него.

Студентитеимаха възможност да се убедят, че явлението „трафик на хора“ е реално съществуващо и в действителност уврежда в значителна степен правната сфера на пострадалите от него. Затова и борбата срещу това явление не следва да се ограничава само с реализацията на наказателна отговорност на лицата, които извършват трафик на хора, а следва да обхване и полагането на грижи от страна на държавата към пострадалите от престъплението, както и превенцията, насочена към ограничаване на мащабите на неговото проявление в България.

На базата на представената информация се разви и дискусия с активното участие на членовете на кръжока.

КрНП2