Премини към основното съдържание

Покана за кандидатстване за осъществяване на изследователска мобилност на учени по проект SUMMIT (Шеста селекция)

 

Уважаеми колеги,

Продължава набирането на кандидатури за за осъществяване на изследователска мобилност на учени, които работят в стратегически направления на Университета в рамките на проекта SUMMIT. С обновената процедура за кандидатстване можете да се запознаете тук:

SUMMIT - процедура за кандидатстване и осъществяване на мобилности (свали).

Документите за участие в процедурата по подбора се подават по електронна поща (mbelov@uni-sofia.bg) до доц. д-р Мартин Белов, зам.-декан международна дейност, дигитализация и виртуална среда, до 15-ти Септември 2023 година.

Кандидатурите ще бъдат разгледани от комисия в състав:

Доц. д-р Мартин Белов – председател

Доц. д-р Здравка Кръстева

Доц. д-р Христо Христев

Доц. д-р Атанас Симеонов

Г-жа Ирена Атанасова (ръководител на Международен отдел)


Резултатите ще бъдат обявени до 15.10.2023 г.

 Моля да имате пред вид, че конкурсът ще бъде обявяван периодично, като срокът за подаване на документи е до 15 число на всеки месец.

Тук ще намерите необходимите в съответствие с горепосочената процедура документи (Обновени през м. Август т.г.):

Заявление за участие (свали);

Предварителна покана по образец на проекта от приемащата институцията (свали);

Наративен отчет на български (свали);

Наративен отчет на английски (свали);

Авансов отчет (свали);

Необходими документи за отчитане (свали).