Премини към основното съдържание

Покана за кандидатстване за осъществяване на изследователска мобилност на учени по проект SUMMIT (Шестнадесета селекция)

Уважаеми колеги,

Продължава набирането на кандидатури за за осъществяване на изследователска мобилност на учени, които работят в стратегически направления на Университета в рамките на проекта SUMMIT. За осъществяване на мобилност в други научни институции могат да кандидатстват щатните преподаватели в Университета, а чуждестранни изследователи могат да използват същата процедура за осъществяване на мобилност в СУ.

С обновената процедура за кандидатстване можете да се запознаете тук:

SUMMIT - процедура за кандидатстване и осъществяване на мобилности (свали).

Документите за участие в процедурата по подбора се подават по електронна поща (mbelov@uni-sofia.bg) до проф. д-р Мартин Белов, зам.-декан международна дейност, дигитализация и виртуална среда, до 15-ти Юли 2024 година.

Кандидатурите ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р Мартин Белов – председател, доц. д-р Здравка Кръстева, доц. д-р Иван Стойнев, проф. д-р Атанас Симеонов, г-жа Ирена Атанасова (ръководител на Международен отдел).

Резултатите ще бъдат обявени до 15.08.2024 г.

Моля да имате пред вид, че конкурсът ще бъде обявяван периодично, като срокът за подаване на документи е до 15-то число на всеки месец.

Тук ще намерите необходимите в съответствие с горепосочената процедура документи:

Заявление за участие (свали);

Предварителна покана по образец на проекта от приемащата институцията (свали);

Наративен отчет на български (свали);

Наративен отчет на английски (свали);

Авансов отчет (свали);

Необходими документи за отчитане (свали).