Премини към основното съдържание

Основни свободи на движение и пряко данъчно облагане в ЕС

В събота, 11 март, в рамките на магистърска програма "Право на Европейския съюз" ще се проведат лекции на д-р Иван Лазаров по въпросите на данъчноправните ефекти при прякото данъчно облагане от прилагането на основните свободи на движение във вътрешния пазар на Европейския съюз.

Иван Лазаров е възпитаник на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (випуск 2014 г.). Защитил е магистърска степен LL.M. от Католическия университет в Льовен, Белгия през 2016 г.

Понастоящем е изследовател в академичния отдел към Бюрото за фискална документация (IBFD) в Амстердам, Нидерландия. Преди това е работил в продължение на 5 години в Института за австрийско и международно данъчно право към Виенския икономически университет (Wirtschaftsuniversität Wien), където защитава докторска степен през 2021 г.

Във фокуса на лекциите ще бъдат основните елементи на съдебна практика на Съда на ЕС, които се отнасят до сечението между основните свободи на движение и прякото данъчно облагане. Ще бъдат разгледани също основните мерки на хармонизация в материята, както и някои от предстоящи значими законодателни инициативи.

Лекциите са насочени към хора с познание в областта на правото на ЕС, които искат да задълбочат разбирането си за проявлението на интеграционната уредба в сферата на преките данъци, и такива, които познават данъчната материя, но имат интерес относно специфичното въздействие на правото на ЕС в нея.

В рамките на лекциите ще бъдат засегнати следните въпроси:

• логика и еволюция на съдебната практика на Съда на ЕС в материята ;

• наличие на обективно съпоставими ситуации;

• съображения от обществен интерес, признати от Съда на ЕС в сферата на прякото данъчно облагане;

• изисквания за пропорционалност и допустими ограничения в материята на данъчното облагане;

• практика на Съда на ЕС по преюдициални запитвания от български съдилища;

• директиви за дъщерните дружества и дружествата майки, и за лихвите и роялти;

• директива относно отклоняването от данъчно облагане;

• бъдещи законодателни мерки.

Лекциите ще се проведат от 10 до 18 ч. в 224 аудитория.