Премини към основното съдържание

Зимно училище на тема „Съвременни предизвикателства пред правовата държава и демокрацията във време на нелиберализъм и популистки конституционализъм"

            Юридическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и фондация „Конрад Аденауер“ организират зимно училище на тема „Съвременни предизвикателства пред правовата държава и демокрацията във време на нелиберализъм и популистки конституционализъм“. Зимното училище ще бъде посветено на ключови теми в областта на конституционната теория на демокрацията и правовата държава, сред които сравнителноправен анализ на конституционния популизъм и нелибералните демокрации, инструментите за гарантиране на правовата държава в ЕС, цивилизационните измерения на правовата държава и върховенството на правото, принципът за пропорционалност като елемент на правовата държава, конституционното правосъдие и съдебната власт като гаранции за правовата държава и др. Лекциите ще се проведат от преподаватели от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

            Зимното училище ще се проведе от 3 до 5 декември 2021 г., хотел „Катарино“, гр. Разлог. То ще включва лекции, дискусии и ролеви игри. С програма на зимното училище може да се запознаете на този линк.

            За обучение в зимното училище ще бъдат допуснати до участие 10 студенти от Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и 10 стипендианти на фондация „Конрад Аденауер“. Разноските по обучението на допуснатите участници, включително транспорт, хранене и настаняване, се поемат от фондация „Конрад Аденауер“.

            За участие могат да кандидатстват студенти в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, които са завършили 1 курс. Кандидатстването става чрез подаване на следните документи:

  1. Молба за кандидатстване с посочване на данните на студента, включително телефон и електронна поща за обратна връзка;
  2. Мотивационно писмо;
  3. Автобиография;
  4. Академична справка, посочваща успеха от следването.

            Документите на кандидатстващите студенти от в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ следва да се подадат в срок до 5 ноември 2021 г. до доц. д-р Мартин Белов на електронна поща mbelov@uni-sofia.bg Одобрените участници ще бъдат уведомени за това до 15 ноември 2021 г.